Konstnär och liberal.

Att läsa the Martian

Läser Andy Weir s The martian.Önskar att jag kunde skriva en så lättflytande text. Spännande men inte svårläst. Inget Nobel pris där inte.