Konstnär och liberal.

Självbetrakta

På den tredje dagen började hela projektet bli tråkigt. Skapandet började gå på tomgång. Att vara gud började bli trist.
Problemet var anledning. Varför i hela friden skapa allt det här. Ingenting av det hela hade något att göra med med det gudomliga. Bara en massa slumpartade idiotier utan någon mening. Koncentrationen svek. Trött. Mening?