Konstnär och liberal.

Sido

Mycket av det som är dåligt är bra, jag kan inte se runt hörn. Hörn är inte till för allmänheten, alltså bara privat.