Konstnär och liberal.

Sälj äpplen från din trädgård.

Jag läser Liberalernas nya bygdepolitik ”Bo och leva i hela landet” med stort nöje det finns många bra förslag och jag skulle vilja framhålla ett som både är rättvist, liberalt och bra för miljön.

I punkt 24 står det ”Utvidga och höj skattefriheten för primärproduktion till fler verksamheter

Liberalerna vill uppmuntra en utveckling där fler privatpersoner som bor på landsbygden, i fjällen eller i skärgårdsområden kan få sidoinkomster från det som växer i naturen eller på den egna tomten. Där­för vill vi dels höja den skattefria inkomsten och dels bredda skattefriheten till det som man tar tillvara från naturen eller den egna tomten. Privat försäljning av frukt och grönt, honung, virke från den egna tomten, kött och fisk ska inte beskattas.”

Jag kan inte se någon anledning till att när man kan skattefritt hyra ut sin lägenhet i staden och på så sätt få nytta av sina resurser så skall inte samma sak gälla för villaägare och landsbygdsbor. Vi vet ju alla att vi måste ta till vara vad naturen ger. Ett bra incitament att odla sin trädgård och ta vara på all den fallfrukt som slängs varje år.

Detta gäller naturligtvis inte om man företagsmässigt driver verksamhet.

Men för alla som har som hobby natur och trädgård och är vakna för den nya ekonomin är det här ett utmärkt förslag.