Konstnär och liberal.

Eslövs liberalen text

Den här texten skrev jag till senaste medlemsbladet.

 

 

—–

Om att diskutera politik – Tankar från en ny medlem

Det känns ofta som om politik är en omöjlig konst. De svåra frågor som ställs finns det inget svar på och frågor som borde ställas kommer inte fram i det offentliga samtalet som främst förs genom media och på nätet. De liberala partistrategerna gör först skolan till ett huvudspår och sedan EU-samarbetet. Ständiga attacker på Sverigedemokraternas politik ser bra ut – de görs för att ena partiet, antar jag.

 

MEN: I Löberöd röstade över 30% på SD i riksdagsvalet. Några av mina vänner röstar på SD. Givetvis kan vi föra ett samtal om politik. SDs väljare är uppriktigt bekymrade över invandringen. Det är inte hat eller rasism. Det är oro och osäkerhet. Med detta följer en vilja att lämna EU. Inte för att man har en klar idé om vad EU gör, utan för att man är rädd för att öppna gränser ökar invandringen.

 

Vad som mer skapar oro är det allmänna världsläget. Handelskrig, terrorism och glo-balisering får världen att se farligare ut än vad den är. Mediebevakning och trollverksamhet på internet ger en mörk världsbild. Internationella bubblor i ekonomin kan vilket ögonblick som helst skapa en snabb recession. Populister och nationalister har mycket material att jobba med, och även vi liberaler vill ha fler poliser. Men sanningen är att vi lever i fredliga tider. Tyvärr inte överallt.

 

Som liberal i lilla Eslöv kan det ibland kännas omöjligt att möta allas argument. De har ju rätt, men egentligen fel. Jag försöker möta påståenden med information. Med mycket blandat resultat, måste jag säga. Min världsbild som liberal är ju så mycket trå-kigare än populistens tyckande.

 

Globaliseringen är inte lätt att förklara, men jag brukar säga så här. Genom globa-lisering får du råd att köpa ytterligare en telefon. Förutom de fyra du redan har i byrålådan. BILLIGT. Internationell handel ökar välståndet för oss och för de länder som producerar produkterna. Det är också en fredsprocess. Man vill inte kriga med dem man säljer till. Vi köper mycket från Kina som är en stor producent av konsumtions-varor. Som liberal tycker jag att utvecklingen i Kina är oroande. Men jag tror på de liberala värderingar som dominerar i västvärlden, och på att gradvis kommer även Kina att libe-raliseras. Diktatur leder alltid till korruption och missnöje. Alltid.

 

Under tiden biter jag ihop och använder antagligen fler kinesiska produkter än jag vet och vill. Men det är inte politikens val vem jag skall köpa varor av. Var och en av oss måste ibland ta eget ansvar. Vill man inte stödja globaliseringen, så köp svenskt.

EU är alltid ett samtalsämne. Väldigt få vet vad unionen står för eller gör. Det som sakta sipprar genom media är ju nästan inget. Jag är en av dem som har dålig kunskap om unionen. Att läsa på webbplatsen för EU ger en ogenomtränglig massa av text som inte gör något klarare. Eftersom jag jobbar med teknik ville jag sätta mig in i GDPR och vad det innebär. Jag är fortfarande lite yr, och varje gång jag ser de fyra bokstäverna, känner jag ett lätt illamående.

 

Men allteftersom jag lär mig blir jag mer och mer imponerad av vad vi i unionen försöker åstadkomma. Fri handel och gemen-samma lagar för miljö och kemi är uppenbara fördelar. Nu kan jag tala i mobilen i hela EU till rimligt pris. Och det kanske mest fan-tastiska: möjligheten att resa, studera och arbeta i hela unionen. Mina sverigedemo-kratiska vänners oro gäller inte egentligen utbytet av arbetskraft från länder inom unionen, utan migranter från andra delar av världen, och tiggeriet.

 

 

Det är smärtsamt att inte alla kan bo i Sverige och jag vill citera Jan Björklund. Han pratar om att det kommer människor till Sverige för att få skydd, men alla har inte asylskäl. ”det är inte möjligt för alla dem att stanna” (SvD, 4 juli 2018).

Inom EU pågår nu ett arbete med att försöka lösa det här problemet. Det går inte bra. Men det pågår. Utan EU hade vi stått helt ensamma. Att stänga våra gränser skulle få andra efterverkningar. Internationella avtal kring handel skulle kunna ifrågasättas. Im-port och export kan begränsas när världs-samfundet inte tycker att lilla Sverige tar sitt ansvar.

 

 

Jag har ett litet företag i Skåne. Om vi inför euron kanske jag kan fortsätta med det. Jag vill ha euron överallt, i hela världen. En stabil valuta som dessutom skulle ge massor med administrativa fördelar.

Jag försöker alltid prata handel när jag diskuterar EU och globalisering. Som det är idag finns det inte något bättre sätt att skapa välstånd, eller åtminstone har vi inte kommit på något. Produktion och transporter måste bli mer miljövänliga. Råvaror måste utvinnas på ett säkert sätt, och på många ställen icke miljöförstörande sätt. 10 miljoner människor klarar inte det här själva. EU är början på ett hållbarare samhälle för alla. Isolering hjälper inte alls mot de här problemen.

 

 

Eslöv. Närhet till båda storstad och vacker natur. Vi tycker om att bo och leva här, men vet inte mycket om kommunal politik. Som mer klassisk liberal vill jag ha så lite inblandning av politik i människors liv som möjligt. Men utan våra kommuner och poli-tiker skulle vi inte kunna underhålla väl-färden. Det klagas ofta på politiker som kallas inkompetenta, men en kommun har verksamheter inom så många områden att det är omöjligt att vara kompetent inom alla. Därav nämnderna, ett sätt att föra ut kompe-tens i organisationen. Som ny inom kom-munal politik är jag imponerad av det system som vuxit fram för att i grunden värna om allas bästa och ta till vara olika kompetenser. Men det hjälper inte mina politiska argument. Kommunal politik är ett spel där vård, skola och omsorg styr allt.

 

Jag tycker läsa budgetar är tråkigt. Så gör många med mig. Skattepengar kommer in och vård, skola, omsorg tar hand om peng-arna. Kan politiken göra något? Egentligen inte. Allt beror på hur många som behöver hjälp, är gamla eller måste gå i skolan. Det är mer statistik än politik. Man kan omfördela eller ställa till oreda med ”inga vinster i väl-färden”. Men behoven försvinner inte.

Politiken måste få det att rulla på oavsett om det gäller riks- eller kommunalpolitiker. Därför blir det på marginalerna som politiken får skötas. Man kan bygga simhallar eller ge stöd till intressegrupper. Man kan diskutera om kulturpolitik ger mervärde när människor väljer bostadsort eller debattera hur länge biblioteken skall vara öppna. Det är väldigt svårt att hitta ett bra valprogram i den kommunala politiken.

 

Jag tycker att det skall vara enkelt. Låt riksliberalerna slåss med SD, prata statlig skola och EU. I Eslöv kan man vara mer pragmatisk och diskutera över partigränserna. Stötta småföretagen för att få fler jobb och mer skattepengar. Ordna så att man kan köra bil ute på landet och parkera i tätorten. Alla bor inte i Eslövs stad, och buss finns inte i alla byar. Och inte minst: om möjligt, sänk skatten.

 

 

Anna Lorentzson